Tips học lập trình nhanh

7 tips giúp bạn học lập trình nhanh hơn

Học lập trình không phải chỉ là một cuộc hành trình qua đêm, và nó cũng không quá khó tới mức như nhiều người đang nghĩ, tất cả những gì được yêu cầu chỉ là: cống hiến, đam mê, hứng thú, và tất nhiên là cả kiên trì. Có rất nhiều nguồn, cả online và offline, có thể giúp bạn học code dễ dàng hơn, nhanh chóng hơn, hiệu quả hơn.