Phẩm chất của lập trình viên

6 phẩm chất lập trình viên cần có

Trở thành một lập trình viên xuất sắc đòi hỏi ở bạn cần rất nhiều kỹ năng và kiến thức. Kinh nghiệm, sự linh hoạt và cả tính sáng tạo là ba điều quan trọng dẫn tới thành công trong ngành IT. Việc đánh giá khả năng và năng lực của một lập trình viên sẽ dựa trên một vài đặc điểm tính cách và và quan điểm tư duy của họ.