Sự kiện “Giải mã nghề lập trình: Công việc, Mức lương & Nấc thang nghề nghiệp”

Với đà tăng trưởng thần tốc và nhu cầu nhân lực khổng lồ, sức hút của ngành IT chưa bao giờ giảm nhiệt trong xã hội ngày nay. Hãy đến với sự kiện của chúng tôi “Giải mã nghề lập trình: Công việc, Mức lương & Nấc thang nghề nghiệp” để tìm hiểu chi tiết hơn về ngành IT mà bạn đã, đang hoặc sẽ theo đuổi.