Học lập trình từ con số 0

Sự kiện “Học lập trình từ con số 0 – Zero to Developer”

👉 Bạn đang theo học tại các trường đại học Bách Khoa, Kinh Tế Quốc Dân, Xây Dựng…?
👉 Bạn dám thử thách bản thân và muốn thử thách khám phá?
👉 Bạn muốn tìm hiểu về lập trình nhưng lại không phải sinh viên ngành CNTT?

Chỉ cần bạn có đủ đam mê và kiên trì, chưa bao giờ là muộn để bắt đầu từ con số 0!